ברכת המזון

 

מזל טוב לנריה ולביאה לוין על חתונתכם היום

.
בהצלחה בכל מעשי ידיכם.
מאחלים לכם חיים טובים, מלאים בתורה ובמעשים טובים.
שכל ימיכם יהיו מלאים בגילה, רינה, דיצה וחדוה, אהבה ואחווה ושלום ורעות.

  מזל טוב גם

 ליחיאל וטובה לוין ומשפחתם

 ולשחר ותקוה בשן ומשפחתם

 

Click here for Neriah & Leviah’s

Personalized Wedding Bencher

 

Photographs and Memories – make your special event last forever!

%d bloggers like this: